top of page

Algemene voorwaarden.

Auteursrecht:

Het auteursrecht ligt te allen tijde bij mij: Silvia Creemers, Escee Hondenfotografie. Escee Hondenfotografie behoudt zich het recht voor om de gemaakte foto's te gebruiken voor de eigen website, social media, wedstrijden of promotiemateriaal.

Naamsvermelding:

bij publicatie van de foto's door de klant, dient steeds de naam van de fotograaf (Escee Hondenfotografie) vermeld te worden (art. 25 Auteurswet).

Verandering van foto's:

Het is niet toegestaan dat er iets veranderd wordt in of aan een foto. Dit wordt gezien als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Onder verandering wordt o.a. verstaan: kleurverandering, bijsnijden, het toevoegen/wegwerken van onderdelen aan de foto, gebruik van filters. Elke verandering vertegenwoordigt niet de beeldstijl van Escee Hondenfotografie en kan derhalve nadelig zijn.

De foto's:

Escee Hondenfotografie maakt een voorselectie uit de gemaakte foto's. Hierbij wordt gelet op kwaliteit, variatie, stijl en geschiktheid. Niet geselecteerde foto's worden niet ter inzage aangeboden.

RAW-foto's worden nooit afgegeven en blijven te allen tijde eigendom van Escee Hondenfotografie.

Klanten krijgen een met een wachtwoord beveiligde toegang tot de gemaakte voorselectie. Hieruit kunnen de foto's gekozen worden die ik daarna zorgvuldig ga nabewerken. Hierin ben ik vrij om naar eigen stijl en inzicht invulling aan te geven. Nadat de klant zijn keuze van de foto's heeft doorgegeven, ga ik de foto's (na betaling) bewerken. Hierdoor kunnen er geen wijzigingen meer in de keuze worden aangebracht. Extra bestellingen worden ook extra in rekening gebracht. Reeds opgegeven en betaalde foto's worden niet gerestitueerd.

De foto's zijn voor de klant uitsluítend voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden bestemd.

Escee Hondenfotografie is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen bij afdrukken die niet door Escee Hondenfotografie zijn verzorgd. Iedere afdrukcentrale kan kleuren anders afdrukken, ieder beeldscherm geeft de kleuren van foto's anders weer.

Betaling:

Een shoot dient vooraf in z'n geheel betaald te worden. Bij reservering wordt 50% in rekening gebracht. Hiervoor ontvang je een betaalverzoek. Na ontvangst van de aanbetaling is de shoot definitief gereserveerd. Een tweede betaalverzoek volgt een week voor de shoot. Uiterlijk 3 dagen voor de shoot dient deze betaald te zijn. Bij reserveringen op korte termijn, dient het volledige bedrag op voorhand betaald te zijn.

Er kan natuurlijk altijd iets tussen komen, laat het dan zo snel mogelijk weten zodat we onze afspraak op zo kort mogelijke termijn kunnen verplaatsen. Mocht ik zelf niet kunnen bijv. wegens ziekte, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.

In geval van no-show wordt € 30,00 in rekening gebracht en het restant gerestitueerd. Hiermee is de shoot definitief geannuleerd.

Bijbestellingen (digitaal of afdrukken) dienen eveneens vooraf betaald te worden. Na betaling wordt voor levering gezorgd.

Eigen risico:

Escee Hondenfotografie is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan tijdens de shoot. Dit betreft zowel materiële als immateriële schade, alsook schade aan derden.

Kunst aan de muur:

Na het opdracht geven voor het schilderen, wordt een aanbetaling van 50% van de totale kosten in rekening gebracht. Hiervoor ontvang je een betaalverzoek. Deze aanbetaling is onder geen omstandigheden restitueerbaar! Na betaling start ik met mijn werkzaamheden. Als ik klaar ben, stuur ik een proefversie ter goedkeuring. Na akkoord door de klant van de proefversie stuur ik een betaalverzoek voor de overige 50% van de kosten. Na betaling daarvan ga ik de bestelling voor de foto c.q. het canvas plaatsen. Vanaf dat moment kan er niets meer veranderd worden! Mocht de klant dan tóch nog iets aangepast willen zien en/of een ander formaat canvas willen hebben, dan kan dit tegen een meerprijs van minimaal 50% van de originele totale kosten (dit is afhankelijk van de wensen), welke meerprijs eveneens niet meer restitueerbaar is. Meerprijs voor een ander formaat foto is op aanvraag.

Omdat ik ook een baan heb, is het geheel afhankelijk van mijn agenda hoeveel tijd ik kan besteden aan het schilderen. Houdt daarom rekening met ongeveer 2 à 3 weken voordat ik de proefversie kan laten zien.

Escee Hondenfotografie heeft het recht om van deze voorwaarden af te wijken c.q. deze te wijzigen.

bottom of page